Accountantskantoor
       ANCORA
Wie zijn wij
Accountantskantoor ANCORA heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van particulieren en ondernemers in het mkb op financieel en organisatorisch gebied. Als accountant zijn wij uw vertrouwenspersoon en kunnen wij u op elk deelgebied adequaat ondersteunen en adviseren. Accountantskantoor ANCORA geeft houvast, veiligheid, vertrouwen en hoop waardoor stabiliteit en zekerheid ontstaat. Uw accountant staat voor u klaar.

Gedragscode
Wij verrichten onze werkzaamheden met inachtneming van wet- en regelgeving. Eén van de belangrijke pijlers is de verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). De VGBA gaat over het gedrag en het beroep van de accountant. In de verordening zijn vijf fundamentele beginselen over het gedrag en het beroep van de accountant opgenomen: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid/zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Aan deze beginselen moet altijd worden voldaan. Accountantskantoor ANCORA heeft deze beginselen hoog in het vaandel.

Aangesloten bij de NBA
Wij zijn aangesloten bij onze beroepsorganisatie NBA. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants draagt zorg voor de belangen van alle accountants. Het bekwame optreden van de AA-accountant is één van de pijlers van (het vertrouwen in) het beroep van Accountant-Administratieconsulent. Voortdurende educatie is, gezien de maatschappelijke functie van de accountant en de ontwikkelingen in de maatschappij, noodzakelijk om dit vertrouwen niet te beschamen. De verplichting tot permanente educatie geeft invulling aan deze noodzaak.

Privacy
Accountantskantoor ANCORA zal binnen de kaders van de privacywetgeving zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Op aanvraag doen wij u onze privacy statement toekomen.

Klachtenregeling
Accountantskantoor ANCORA doet zijn uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Indien u toch een klacht over ons heeft, kunt u dat bij ons kenbaar maken. Wij zorgen dan zo snel mogelijk voor een goede oplossing.
accountant
lid van