Het verzorgen van uw administratie
Periodiek verwerken van uw administratie onder meer ten behoeve van de aangifte omzetbelasting. Indien u
wenst zelf uw boekhouding te verzorgen, kunnen wij u een boekhoudpakket aanraden. Uiteraard begeleiden
wij u wanneer u het wenst.

Het samenstellen van uw jaarrekening
Jaarlijks wordt aan de hand van de verwerkte administratie en uw nodige toelichtingen de jaarrekening
samengesteld. De jaarrekening is in eerste instantie bedoeld voor uw eigen inzicht, maar kan ook dienen voor
onder andere financieringsdoeleinden.

Het opstellen van tussentijdse rappportages
Een tussentijdse rapportage kan een hulpmiddel zijn om onder andere uw organisatie bij te sturen om
onaangename verrassingen te voorkomen. Wij zijn u graag van dienst.

Administratratieve dienstverlening
Wij ondersteunen administratie-/accountantskantoren en bedrijven in het geval er een (tijdelijke)
onderbezetting is ontstaan. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit het voeren van administraties, het
samenstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften.

Fiscale werkzaamheden
Wij verzorgen uw aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting op basis van de
door u aangeleverde gegevens.

Overige werkzaamheden
Naast de veel voorkomende werkzaamheden, zoals hierboven beschreven, kunnen wij u nog op tal van
andere gebieden van dienst zijn. U kunt dan denken aan startersbegeleiding, diverse toeslagen, diverse
advisering, bezwaarschriften, formulieren en een second-opinion. Uiteraard zijn wij er voor particulieren en
ondernemers. Wij verrichten geen wettelijke en vrijwillige accountantscontroles.
Accountantskantoor
       ANCORA
accountant
lid van